POS: Thay khổ in A4 sang khổ in A5 đứng trong màn hình bán sỉ.

Mặc định trong màn hình bán sỉ của phần mềm POS dành mảng bán lẻ, bán sỉ, đại lý, nhà phân phối của Dân Trí Soft là khổ in A4. Với khổ in A4 tính chuyên nghiệp cao, với đầy đủ các trường thông tin, chữ viết rõ ràng ... Tuy nhiên, trong thực tế có đơn vị chỉ cần in khổ in A5 khi đó chúng ta thực hiện thao tác đổi khổ in A4 sang thành A5, thực hiện như sau:

1. Kiểm tra file chạy (file RUN) của Dân Trí Soft được cài đặt tại đâu: Click chuột phải lên biểu tượng phần mềm Dân Trí Soft, chọn Propertive

Mặc định của phần mềm file Run ở đây: "C:\DanTriSoft\Pos\"

2. Thay khổ in bằng cách: 
Download khổ in A5 theo link: file 20170425file 20170203file năm 2016
Copy file đó và chọn Paste vào thư mục theo đúng đường dẫn file RUN, ở đây là:  "C:\DanTriSoft\Pos\BaoCao\Reports". Khi Paste vào chọn chế độ Copy anh Replace.

Đến đây khổ in màn hình bán sỉ trong phần mềm POS đã được chuyển sang khổ in A5.

CHÚC THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!