Tải driver và cài đặt máy in bill, in tem mã vạch, ứng dụng hay dùng


Máy in hóa đơn Zywell
- Tải driver: driver Zywell, tools LAN 
- Hoặc download trực tiếp từ website NSX.

Máy in Xpos
Tải driver Xpos Q80I: máy mẫu mới 8/2019.
- Tải driver Xpos Q80U/L, khi cài đặt chọn mã máy XP-80C, nếu sai mã máy sẽ không tự động cắt.

Máy in Bixolon

Máy in Gprinter
- Tải driver Gprinter khổ 80mm L80160i
- Tải trực tiếp từ website của hãng: Gprinter driver download
- Driver máy in GP-3120: driver máy in mã vạch GP-3120
+ Phần mềm in mã vạch kèm theo máy: Label Matrix Quick Draw hoặc Label NiceLabel Gprinter
+ Tải mẫu thiết kế phổ biến: tem đôi (2 tem khổ 35*22mm): tải mẫu Label Matrix Quick Draw hoặc tải mẫu của Nicelabel Gprinter; tem đơn (1 tem khổ 30*20mm): tải mẫu của Label matrix

Máy in mã vạch Xpos/Xprinter 350B
- Driver máy in: driver máy in Xpos 350B
- Phần mềm in mã vạch đi kèm: Phiên bản 11.1 - 2019BarTender 32bitBarTender 64bitFullPhiên bản 10.1 - 2016BarTender 32bitBarTender 64bit
- SQL Server Management Tools 2005 Express: 32bit64bit.
- Chạy hệ thống: update công ty & địa chỉ hoặc tải file / bộ
0 Nhận xét