Lỗi khi sửa lại hóa đơn bán sỉ nhưng không cho lưu

Khi sửa (xóa) lại hóa đơn bán sỉ thì báo lỗi như hình
Nguyên nhân: Về logic khi tạo hóa đơn bán sỉ thì tạo thêm phiếu thu tiền để quản lý công nợ phải thu. Do đó chúng ta đã tạo ra 2 phiếu:
- Phiếu Hóa đơn bán sỉ.
- Phiếu thu tiền công nợ.
Để quản lý chặt chẽ công nợ phải thu: phần mềm Dân Trí Soft không cho phép SỬA (Xóa) phiếu Hóa đơn bán hàng.

Cách để SỬA (Xóa) hóa đơn bán hàng ta thực hiện lại quy trình ngược, tức là:

1. Xóa tất cả Phiếu thu có liên quan đến hóa đơn. (Vào Bảng kê phiếu thu tiền để tìm phiếu thu có liên quan).

2. Sau đó, vào thanh lý nhật ký chứng từ bằng cách: Vào hệ thống >> Thanh lý dữ liệu >> Check chọn Thanh lý nhật ký các chứng từ phát sinh (lưu ý: phải chắc chắn đúng nhé), sau đó nhấn Chấp nhận.

3. Sau khi xóa như bước 1, ta mới vào Hóa đơn bán hàng để sửa lại theo nhu cầu.
0 Nhận xét