Lỗi: CRC failed in System

Khắc phục lỗi giải nén phần mềm Dân Trí Soft "CRC failed in System\DotNetFx40\dotNetFx40_Full_x64.exe.Unexpected end of archive"
Khắc phục:

Hướng 1: Dự đoán nguyên nhân là dữ liệu download về đang đặt ở ổ đĩa C, và tại ổ C phần mềm giải nén không cho phép bung nén. Giải quyết: copy source code từ ổ C sang ổ đĩa D, sau đó nhấp double vào source code và cài đặt như bình thường.
Nếu hướng 1 không thành công thì chuyển sang hướng 2.

Hướng 2: Phần mềm giải nén của máy tính đang bị lỗi. Giải quyết: remove phần mềm giải nén hiện tại ra khỏi máy tính, vào Google tìm phần mềm giải nén winrar để download và cài đặt. Sau khi cài đặt phần mềm giải nén mới, bạn thực hiện lại việc cài đặt phần mềm Dân Trí Soft như bình thường.
0 Nhận xét