Lỗi: Conversion from string "" to type 'Double' is not valid

Lỗi: Conversion from string "" to type 'Double' is not valid

Nguyên nhân: Trong file Nhập Từ Excel với sheet Bảng giá, cột mã hàng  định dạng để import được vào phần mềm là định dạng Text, nhưng khi bạn copy từ sheet Hàng hóa vô tình là copy định dạng mặc định của excel là định dạng số (number) nên khi dán (paste) vào sheet bảng giá nó vẫn lấy định dạng là number.

Khắc phục: bạn copy mã hàng từ sheet Hàng hóa và paste ra file Notepad (để chuyển về mặc định là định dạng Text), sau đó, em copy từ Notepad này và paste lại vào sheet Bảng giá (để excel lấy định dạng mặc định là dạng text).

Rồi sau đó bạn cho import dữ liệu Bảng giá vào phần mềm bình thường, theo đúng hướng dẫn.
0 Nhận xét