Import dữ liệu vào "ngon lành cành đào" nhưng khi thêm hàng hóa thì báo lỗi

Lỗi khi import dữ liệu vào "ngon lành cành đào" nhưng khi thêm hàng hóa mới bằng thủ công theo ảnh dưới thì báo lỗi không lưu được:
Nguyên nhân: Khách hàng tự tạo mã hàng theo File Nhập Từ Excel mẫu của Dân Trí Soft, vô tình tạo ra các mã hàng theo cấu trúc HH-0000x, nên khi Thêm hàng hóa mới trực tiếp từ phần mềm, phần mềm Dân Trí Soft mặc định tạo lại mã hàng HH-0000x và dĩ nhiên có 2 mã hàng trùng nhau nên phần mềm không cho phép Lưu.

Khắc phục:
1. Khi tạo file excel Nhập Từ Excel, phải tạo mã hàng không theo cấu trúc mặc định của phần mềm Dân Trí, tức cấu trúc HH-0000x mà tạo ra theo một cấu trúc khác như H00001, H00002... hoặc SP00001, SP00002... Sau đó import vào phần mềm bình thường. Sau khi import, chúng ta Thêm mới hàng hóa bằng thủ công một cách bình thường, vì các mã hàng là không trùng nhau.
2. Nếu đã lỡ import dữ liệu và gặp lỗi trên, thì vui lòng xóa các dữ liệu đó bằng thủ công (hoặc có thể sử dụng chức năng Thanh lý dữ liệu vào Danh mục >> Thanh lý dữ liệu). Sau đó thực hiện lại việc iport như cách 1 ở trên.

0 Nhận xét