Lỗi cài đặt hiện biểu tượng nhưng không đăng nhập được

Cài đặt xong, hiện lên biểu tượng Dân Trí Soft,  nhưng khi đăng nhập báo lỗi: Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ.

Nguyên nhân: Chưa cài đặt thành công cơ sở dữ liệu (database) SQL Server; nguyên nhân vì phân quyền hiện tại của hệ điều hành Windows không cho phép cài.

Khắc phục: 

1. Nếu máy tính sử dụng window 7, 8, 10 hay windows XP xem hướng dẫn tại đây

2. Dành riêng cho windows 8 và windows 10: cài đặt dành riêng với win 8, win 10.
0 Nhận xét