Tài liệu đào tạo chuyên viên tư vấn giải pháp kinh doanh

Văn hóa phòng kinh doanh: Quản trị theo mục tiêu
Tức chú trọng kết quả & kiểm soát chặt chẽ quá trình

Đây là hệ thống tài liệu đào tạo, hướng dẫn & hỗ trợ nhân sự phòng kinh doanh từ ngày đầu bắt tay công việc & trong suốt quá trình làm việc.
Mục tiêu: 1 ngày để đọc & xem tất cả hướng dẫn & hoàn thiện trong suốt quá trình làm việc, "ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua & ngày mai tốt hơn ngày hôm nay".

Quy trình tiếp cận Dân Trí Soft hiệu quả:
1. Đọc tất cả tài liệu bên dưới trong 1 buổi (click vào link).
2. Trải nghiệm ngay phần mềm trong 1 - 1,5 ngày & note lại mọi thứ để ghi nhớ & để hỏi đáp.
3. Trao đổi với quản lý trực tiếp trong 1 buổi.
Kiến thức chung về Dân Trí Soft
Kiến thức sản phẩm phần mềm Dân Trí Soft
Tools dành cho nhân sự kinh doanh
- Email theo tên miền công ty, add email vào các group nội bộ.
- Set quyền mod cho group hỗ trợ khách hàng Cộng đồng Dân Trí Soft.
- Thông tin nhân sự cập nhật tại web DanTriSoft.com: www.dantrisoft.com/p/lien-he.html.
- Máy tính (bàn hoặc laptop) để phục vụ công việc.
- Quyền sử dụng 1 website của hệ thống để tìm kiếm khách tiềm năng (nếu cần) - Tài liệu hướng dẫn sử dụng quản trị website.
- Sales kit: power point giới thiệu + hợp đồng + video +  source setup DanTriSoft Offline: source code + dữ liệu demo DanTriSoft Online + brouchuse (tại văn phòng) + hệ thống website...
- Tất cả các video truyền hình, bài viết báo của báo chí có liên quan đến Dân Trí Soft.

Chịu trách nhiệm chính về tài liệu này: Mr. Cao Trung Hiếu
Sáng lập và điều hành Dân Trí Soft


0 Nhận xét