Các nguyên tắc của đạo đức kinh doanh tại Dân Trí Soft, thái độ quan trọng hơn trình độ


- Trung thực trong giao tiếp và hành động, không nói dối, phải nói thật làm thật.

- Duy trì tính liêm khiết cá nhân, không tham lam, không ăn cắp, không khôn lỏi.

- Thể hiện lòng yêu thương và sự quan tâm thật sự đến hạnh phúc của những người khác.

- Xây dựng, bảo vệ danh tiếng và đạo đức tốt cho bản thân cũng như cho công ty.

- Không nói xấu đối thủ, nói xấu người khác, bịa đặt chuyện gây ảnh hưởng lợi ích người khác.
Tình huống 1

Dân Trí Soft khuyến khích và cho phép nhân sự giao lưu & hợp tác với nhân sự các công ty khác kể cả hoạt động cùng lĩnh vực. 

Trong trường hợp sản phẩm/dịch vụ Dân Trí Soft không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng/người sử dụng, nhân sự Dân Trí Soft được phép giới thiệu thông tin này đến công ty có sản phẩm/dịch vụ phù hợp, trên tinh thần fair-play, hợp tác giúp thỏa mãn nhu cầu khách hàng/người sử dụng và cùng có lợi.

Nhân sự Dân Trí Soft có quyền trở thành cộng tác viên/đối tác với bất kỳ công ty cung cấp sản phẩm/dịch vụ khác, kể cả với đối thủ cạnh tranh trực tiếp, để gia tăng cơ hội bán hàng, tăng thu nhập,  chỉ yêu cầu nhân sự phải nói thật với khách hàng đây không phải là sản phẩm/dịch vụ của Dân Trí Soft ngay từ đầu.

Hành vi nghiêm cấm:

- Nghiêm cấm việc sử dụng thương hiệu, uy tín của Dân Trí Soft và nói dối với khách hàng để chào bán một sản phẩm/dịch vụ mà Dân Trí Soft không cung cấp.

- Nghiêm cấm việc sử dụng hệ thống, công cụ, tài nguyên của Dân Trí Soft để trục lợi cá nhân, nói dối với đồng nghiệp, cấp trên, đối tác và khách hàng.

(Quy định này có hiệu lực từ ngày 08/06/2018)
Cao Trung Hiếu, sáng lập và điều hành Dân Trí Soft
0 Nhận xét