Quản trị theo mục tiêu tại Dân Trí Soft: về quy định thời gian làm việc.


Về quy định thời gian làm việc của Dân Trí Soft

Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu.

1. Ngày làm việc đúng 8 giờ, tính luôn cả thời gian nghỉ trưa. Ví dụ làm từ 9h đến 17h đúng 8 tiếng là về.

2. Thời gian vào làm linh hoạt: bạn vào làm lúc 7h sáng đến 15h bạn về, bạn vào làm lúc 10h thì đến 18h bạn về. Thời gian làm việc sớm nhất là 6h sáng, vào trễ nhất là 10h sáng.

Bắt buộc:
- Nếu đến trễ sau 10 giờ sáng, bạn cần đăng vào group Ngôi nhà nhỏ Dân Trí Soft.
- Nếu vắng bạn cần thông báo trước ít nhất 24 giờ (trừ trường hợp bất khả kháng). Bạn đạt KPI (hiệu quả) bạn vắng thoải mái, bạn không đạt KPI vắng bạn bị trừ lương.

3. Dân Trí Soft xây dựng mô hình quản trị theo mục tiêu, mỗi nhân sự chủ động mọi việc dựa trên quy trình và nội quy chuẩn. Các thành viên tương tác trực tiếp với nhau mọi lúc mọi nơi, không nặng nề hành chính cứng nhắc nhưng giá trị cốt lõi phải vững bền. Mỗi thành viên Dân Trí Soft chính là ông chủ của chính mình.

Dân Trí Soft sẽ xây dựng mô hình này thành chuẩn mực để hỗ trợ, chuyển giao đến quý khách hàng, hệ thống đại lý... nếu họ thấy thích nó, muốn hành động với mô hình này.

Cao Trung Hiếu
Sáng lập & điều hành Dân Trí Soft
www.DanTriSoft.com | Phần mềm phổ biến nhất
Đăng nhận xét