Sửa Lỗi To Run Application, You First Must Install One Of The Following Version .NET Framework V4.0.30019...

Khắc phục lỗi "To run application, you first must install one of the following version .NET Framework v4.0.30019 ..."
Thông báo lỗi .NET Framework
Nguyên nhân: Máy tính chưa cài .NET Framework version từ 4.0 trở lên.

Xử lý lỗi:

Cách 1: Thực hiện trên Windows 10, Windows 11

1. Kích hoạt .NET Framework trên Windows 10 theo hướng dẫn: Cách kích hoạt .NET Framework trên Windows 10

Video hướng dẫn kích hoạt .Net Framework

2. Sau khi kích hoạt và khởi động lại máy tính xong, hãy cho cài đặt lại phần mềm Dân Trí Soft theo hướng dẫn cài đặt.

Cách 2:

1. Download .NET Framework TẠI ĐÂY. Sau khi download cho tiến hành cài đặt .NET Framework, cách cài đặt thì nhấn Next, Yes, Accept liên tục cho đến khi hoàn thành.

2. Sau khi cài đặt xong .NET Framework, cho khởi động lại phần mềm DanTriSoft bằng user admin và passwork admin, thông thường sẽ thành công. Nếu vẫn không đăng nhập được bạn cài đặt lại phần mềm DanTriSoft lại từ đầu như hướng dẫn sẽ thành công.

Theo DanTriSoft

0 Nhận xét