Sửa Lỗi Máy In Không In Được Sau Khi Windows Update

Đang sử dụng máy in bill thanh toán bình thường thì gặp lỗi là không in ấn được, nguyên nhân lỗi ở đây là driver máy in bị lỗi sau khi Windows update, bài này sẽ hướng dẫn cách xử lý để in lại được.
- Đầu tiên vào Control Panel: tìm trên màn hình desktop biểu tượng có ghi chữ Control Panel và click vào đó.
Click vào biểu tượng Control Pannel trên màn hình máy tính
- Tìm dòng Drivers and Printers và click vào đó để hiển thị ra trình quản lý tất cả máy in.
Click vào Devices and Printers
- Nhìn vào đây để xác định máy in bill được cài vào máy tính là gì (ở đây tôi làm minh họa là máy in đó là BILL), rồi click chuột phải rồi chọn Printer properties
Click chuột phải rồi chọn Printer properties
- Click vào tab Port, tại đây ta tìm xem còn cổng USB nào trống và check vào (ví dụ này ta dùng cổng USB001, có thể là các cổng USB002, USB003... đều được), sau khi check ta nhấn Apply rồi Ok để hoàn tất.
Vào tab Pork, check chọn cổng USB cho máy in bill, rồi nhấn Apply và OK
- Sau khi hoàn tất các bước này, hãy kiểm tra xem máy in đã in được hay chưa.

- Nếu chưa được, thì vào lại bước trên để check chọn một cổng USB khác, rồi nhấn Apply và OK, rồi lại tiếp tục kiểm tra.

Chúc thành công.

>> Nếu vẫn chưa xử lý được hãy xem: Cách Xử Lý Máy In Bill Mờ Chữ, Không Ra Mực, Bị Lỗi

Theo bộ phận kỹ thuật
0 Nhận xét