Cài Đặt Máy In Bill Qua LAN Cho Máy In Bixolon

Tìm hiểu thêm: máy in hóa đơn (in bill) chuyên nghiệp Bixolon - thương hiệu Hàn Quốc.
Đây là hướng dẫn cách cài đặt (setup) máy in qua mạng LAN.
Bước 1: Cắm dây mạng LAN trực tiếp từ máy tính với máy in Bixonlon. Sau đó tải tools đổi địa chỉ IP của máy in cho đúng với lớp mạng của hệ thống, tải tool này để thực hiện việc đổi IP máy in LAN Bixonlon.

Sau khi cài đặt xong tools đổi IP, chỉ cần nhấn vào lệnh Search để phần mềm dò tìm thông tin máy in LAN, sau đó thì vào đổi địa chỉ IP máy in.
Cài đặt tools đổi IP và đổi IP máy in cho phù hợp
Sau khi đổi IP máy in Bixon về IP có chung lớp mạng với máy tính thì bạn cắm máy in vào dây LAN của moderm mạng.

Bước 2: Cài đặt máy qua Driver Bixolon theo phương thức cài đặt máy in qua mạng LAN.

Chú ý: bạn nên kiểm tra kết nối giữa máy tính và máy in đã được chưa thông qua lệnh Ping địa chỉ IP máy in từ máy tính.

Vậy là xong rồi.

>> Xem thêm nguyên lý cài in qua LAN: Cài Đặt Máy In Bill Qua Mạng LAN

0 Nhận xét