Chính sách chia sẻ thu nhập với đại lý phân phối phần mềm Dân Trí Soft phiên bản online trên web

Với triết lý kinh doanh "Chia sẻ - Hợp tác - Cùng phát triển", Dân Trí Soft hoan nghênh khi được hợp tác với bạn.
Với phần mềm hoạt động bằng website khách hàng sẽ dùng phần mềm theo dạng thuê bao theo tháng, với mức giá niêm yết tại web Dân Trí Soft. Khi hết hạn cần gia hạn mới tiếp tục sử dụng được.

Giá niêm yết phần mềm quản lý bán hàng online Dân Trí Soft:
- Lĩnh vực cafe, quán ăn, nhà hàng
- Lĩnh vực quán karaoke, bida
- Lĩnh vực bán lẻ, bán sỉ

Vì vậy, đại lý kinh doanh sẽ có hoa hồng phần mềm trong suốt quá trình khách hàng còn sử dụng dịch vụ & đại lý kinh doanh nhận 100% chi phí đào tạo khách hàng. Dưới đây là bảng ước tính thu nhập.

Giải thích thêm:

Giả sử có 1 khách hàng đăng ký 12 tháng (1 năm) dùng Gói nâng cao, khách hàng sẽ đóng 2 phí sau:
1. Phí thuê bao 12 tháng = 12 tháng * 199.000 đồng = 2.388.000 đồng.
2. Phí đào tạo/hướng dẫn sử dụng = 4.900.000 đồng.
=> Tổng chi phí = 7.288.000 đồng

Đại lý phân phối chính thức của Dân Trí Soft sẽ hưởng hoa hồng như sau:
1. Hoa hồng từ thuê bao = 50% * 2.388.000 đồng = 1.194.000 đồng.
2. Hoa hồng từ đào tạo = 100% * 4.900.000 đồng = 4.900.000 đồng
=> Tổng hoa hồng đại lý chính thức nhận được = 6.094.000 đồng

Thêm nữa, qua năm 2, năm 3... khách hàng tiếp tục dùng phần mềm Dân Trí Soft, đại lý sẽ nhận thu nhập thụ động từ Dân Trí Soft = 25% * 1.194.000 đồng = 597.000 đồng. Khi đại lý duy trì được 1.000 khách hàng trung thành sẽ có mức thu nhập thụ động là 597.000.000 đồng/năm và cứ thế nhân lên, đây là cam kết hợp tác phát triển lâu dài.

Lưu ý: Dân Trí Soft sẽ hạch toán theo đúng nguyên tắc kế toán và chính sách thuế.

Thay mặt Dân Trí Soft
Cao Trung Hiếu - Sáng lập và điều hành

Xem điều kiện & cách thức đăng ký trở thành đại lý: Thông tin hợp tác phát triển hệ thống đại lý.
Đăng nhận xét