Ứng Dụng Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Vật Liệu Xây Dựng Với DanTriSoft

Ngành vật liệu xây dựng là ngành hàng đặc thù đòi hỏi người quản lý phải nắm được các số liệu, nguyên vật liệu một cách chi tiết và chính x...