Mô tả công việc, quy trình làm việc & chỉ tiêu KPIs của bộ phận kinh doanh


Dân Trí Soft áp dụng mô hình kinh tế chia sẻ (sharing economy): Dân Trí Soft xây dựng trở thành một nền tảng (platform) đủ lớn để mọi nhân sự ở đây đều làm chủ chính mình, tại Dân Trí Soft có tỉ lệ chia sẻ lợi nhuận rõ ràng, hướng đến sự công bằng dựa trên năng lực, sự cống hiến, tính hiệu quả… của mỗi cá nhân. Mô hình kinh tế chia sẻ (sharing economy) được áp dụng rất thành công với những tên tuổi lớn như Uber, Grab, Airbnb, Amazon...

Mô tả & quy trình công việc của kinh doanh
1. Tìm kiếm thông tin khách hàng tiềm năng và tiếp cận.
Kênh online + Kênh offline: salesman chủ động tìm kiếm khách hàng, công ty không hỗ trợ thông tin khách hàng tìm năng.

2. Tư vấn và chốt hợp đồng.

3. Chuyển thông tin đào tạo đến bộ phận đào tạo & phối hợp để đảm bảo khách hàng hài lòng về sản phẩm & dịch vụ của Dân Trí Soft.

4. Hỗ trợ sau bán hàng và kết nối thêm khách hàng mới: Khách hàng sử dụng hài lòng sẽ luôn nhớ đến bạn và giới thiệu khách hàng mới đến bạn.

5. Báo cáo kinh doanh: theo quy định của công ty.

CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC (KPIs)
(*) Giai đoạn năm 2019
- Doanh số tối thiểu: 30 triệu/tháng, doanh số kỳ vọng 100 triệu/tháng.
- Đạt >= 99% khách hàng hài lòng về tính chuyên nghiệp & thái độ phục vụ.

Công thức tính lương
Lương phần mềm = 30% * doanh số thực thu (1)
*** Nếu (1) < 9.000.000đ thì nhận lương tối thiểu 9.000.000đ.
*** Nếu (1) > 9.000.000đ thì nhận mức lương theo hiệu quả đạt được.

Lương phần cứng = giá bán lẻ - giá gốc đại lý (với mức 2 máy)
Xem chi tiết: giá gốc đại lý

Tiền công tác phí: đi tỉnh để triển khai có mức công tác phí = 50% * chi phí đào tạo.
(Lưu ý: doanh số được ghi nhận là doanh thu sau khi trừ đi công tác phí).

Tổng thu nhập = Lương phần mềm + Lương phần cứng + Công tác phí
Quy định chế tài về hiệu quả với vị trí
2 tháng liên tiếp không đạt "chỉ tiêu tối thiểu" xét lại năng lực saleman.

Cao Trung Hiếu
Sáng lập & điều hành Dân Trí Soft
TP HCM ngày 22/07/2019
0 Nhận xét