Kỹ thuật chuyên sâu phần mềm DanTriSoft bản offline

Nguyên tắc update: Đầu tiên cần sao lưu lại dữ liệu và chép thư mục DanTriSoft ở ổ đĩa D ra USB an toàn (để phòng ngừ rủi ro khi update). Sau đó download và giải nén file update & làm theo 3 bước sau: 1. Copy những file trong thư mục DLL (nếu có) vào thư mục cài đặt chương trình (C>>DanTriSoft>>Pos) và copy cho những máy clients nếu cài mô hình Server - Cliens; 2. Copy file thư mục Excel vào thư mục (C>>DanTriSoft>>Pos>>BaoCao>>Excels); 3. Chạy file AutoUpdate.bat của thư mục cập nhật update chạy (chỉ chạy file AutoUpdate này trên máy chủ). Sau đó đăng nhập lại để kiểm tra tính năng.
Chú ý: Trước khi update, bạn PHẢI sao lưu dữ liệu hoặc chép thư mục chứa dữ liệu (thường đặt tại ổ đĩa D tên DanTriSoft) ra USB, là để phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra khi update. Với phần mềm bản quyền, kỹ thuật viên Dân Trí Soft hỗ trợ miễn phí suốt quá trình sử dụng.

95. POS off-line: 
Fix lỗi khi sửa hóa đơn bán hàng "ErrorFormLoad:Object reference not set to an instance of an object", tải file fix bug và chép đè vào thư mục run của phần mềm.

94. POS off-line: Fix lỗi hàng hóa bị double hoặc trible, gây báo cáo bị sai: tải file fix bug.

93. POS off-line: Fix lỗi Công nợ phải trả nhà cung cấp, hiện tượng là không cho sửa/xóa phiếu mua hàng: tải file fix bug.

92. POS off-line: Tải file update để fix lỗi cột SL tồn không hoạt động ở màn hình bán sỉ/bán lẻ.

91. POS off-line: Tải file update khi xem báo cáo công nợ phải thu chi tiết cho khách hàng sẽ show ra cả phiếu chi.

90. POS off-line: Từ phiên bản 8.0 (code này được viết 22/10/2020), cập nhật chức năng cho sửa mã phụ: tải file này và cho chạy hệ thống.

89. POS off-line: Cập nhật chức năng Phiếu chi nhà cung cấp phục vụ chức năng đặt cọc trước cho nhà cung cấp, tải file cập nhật tại đây.

88. POS off-line (8.0): Lỗi: chức năng import phiếu nhập kho từ file excel bị lỗi không cho chọn sheet import (đã fix lỗi này ở source DanTriSoftPos80200504). Xử lý: tải file này và chép đè vào thư mục thực thi (RUN) của Dân Trí Soft.

87. POS off-line (8.0): Import từ excel danh sách hàng hóa, nhà cung cấp, khách hàng đều ok nhưng khi import bảng giá bán (bán lẻ, bán sỉ) thì báo lỗi: khi chọn file mẫu NhapTuExcel thì đến trường Chọn sheet thì không hoạt động. Fix lỗi không import được bảng giá: tải tại đây. Bản đóng gói mới được cập nhật vào ngày 10/04/2020 đã fix lỗi này & được public trên toàn hệ thống.


86. POS off-line (8.0): Nếu grid của các form vì lý do gì đó (có thể do update) bị lỗi hiển thị thì vào link này để tải file format về chuẩn ban đầu của DanTriSoft tải file. Để thực hiện thì vào SQL managermnet tools >> chọn database >> click chuột phải chọn New query >> copy đoạn code file vừa tải về và paste vào mục này >> nhấn Execute (hoặc F5) để hệ thống update. Sau đó vào kiểm tra lại giao diện đã được đưa về tiêu chuẩn chưa.

85. POS off-line (8.0): (ngày 31/03/2020) file update cho bản 8.0 cho tất cả các mục 79, 81, 82, 83, 84 tại đây.

84. POS off-line (8.0): fix lỗi khi chọn màu sắc, size, tải file update tại đây.

83. POS off-line (8.0): Fix lỗi công thức tính giá vốn bị sai khi thực hiện nghiệp vụ Hàng bán bị trả lại, tải file update tại đây.

82. POS off-line (8.0): Update báo cáo chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp theo mẫu chuẩn của kế toán công nợ, tải file update tại đây & thực hiện theo hướng dẫn tương tự mục 81. Lưu ý: 82 & 81 có mối quan hệ với nhau, 82 bổ sung cho 81 để chuẩn hóa.

81. POS off-line (8.0): Update báo cáo chi tiết công nợ phải thu của khách hàng theo mẫu chuẩn của kế toán công nợ, tải file update tại đây và thực hiện theo hướng dẫn của file word có trong thư mục sau khi được giải nén. Lưu ý: cần thực hiện theo đúng chỉ dẫn vì nếu sai phần mềm sẽ bị lỗi & nếu chức năng export ra file excel bị lỗi thì vào kiểm tra lại file excel được chép vào thư mục RUN có gặp lỗi gì không bằng cách mở file lên, nếu bị lỗi thì sửa lỗi file để có thể export ra excel.

80. Tất cả bản off-line: Cách điều chỉnh độ rộng grid màn hình Search hàng hóa: Mở những màn hình nghiệp vụ bao gồm: + Phiếu nhập kho; + Phiếu xuất kho; + Phiếu chuyển kho; + Đơn hàng mua; + Hóa đơn mua; + Trả hàng nhà cung cấp; + Đơn hàng bán; + Hóa đơn bán sỉ; + Trả hàng khách hàng >> Vào những màn hình nghiệp vụ, open màn hình Search hàng hóa lên, chỉnh kích thước độ rộng grid cho phù hợp, nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + G để lưu độ rộng của grid màn hình search, sau khi Lưu thành công thì lần sau sẽ nhớ thông tin này.

79. POS off-line (8.0): Update Phiếu thu tiền theo phân loại Thu khách hàng, phục vụ nhu cầu của nghiệp vụ Thu tạm ứng từ khách hàng, rồi mới nhận hàng và trừ dần công nợ cho khoản tạm ứng đó, tải file update Thu khách hàng.

78. POS off-line: File script fix lỗi của phần mềm Offline Pos 8.0 cho trường hợp: Hàng hóa đã check bỏ không còn sử dụng nữa nhưng khi lập hóa đơn bán hàng khi tìm kiếm vẫn hiển thị hàng hóa đó.  Đã có 1 file script cho tình trạng này nhưng khi thực hiện bản 8.0 không khắc phục được lỗi này nên viết lại script này: tải file fix lỗi.

77. POS off-line: Tình trạng: Hàng hóa đã check bỏ không còn sử dụng nữa nhưng khi lập hóa đơn bán hàng khi tìm kiếm vẫn hiển thị hàng hóa đó. Xử lý: tải file update tại đây và update.

76. POS off-line: 1. Tạo thẻ VIP tại màn hình bán hàng: Tìm được ngay thẻ vừa mới tạo mà không cần thoát ra vào lại như trước. 2. Có 2 chế độ tìm kiếm thẻ VIP: Tìm đủ mã thẻ VIP (cho các đơn vị dùng thẻ mã vạch và quét bằng máy quét mã vạch) và tìm theo gợi ý (cho các đơn vị không dùng mã vạch): tải update tại đây.

75. POS off-line: Version 7.1, 8.0...: sẽ hiện thông báo hỏi trước khi nhấn button Thêm mới "Hóa đơn chưa được Lưu, bạn có muốn tạo đơn hàng mới" (bản hiện tại: Khi nhấn Thêm mới nếu chưa Lưu thì không có thông báo & hóa đơn cũ bị hủy để tạo đơn mới) tải tại đây.

74. POS off-line: Lỗi: xuất ra file excel Báo cáo chi tiết công nợ khách hàng hiện không sắp xếp theo thứ tự ngày tháng. Tải và update tại đây

73. Dân Trí Soft POS off-line: Dùng một thời gian dài phần mềm quản lý bán hàng Dân Trí Soft POS Offline (thông thường là từ 2 năm trở lên), chưa bao giờ thanh lý dữ liệu và thấy có hiện tượng phần mềm hoạt động chậm chạp hơn, nhất là với máy tính có cấu hình thấp (ví dụ Ram chỉ 2Gh, CPU Due Core) thấy có hiện tượng bị lắc. Giải pháp: Đầu tiên là tối ưu lại máy tính để máy tính chạy khỏe hơn, tiếp theo là tối ưu phần mềm Dân Trí Soft bằng cách tải file này về và cho chạy lại hệ thống: file tăng tốc.

72. Cho tất cả phần mềm của Dân Trí Soft offline: Lỗi backup dữ liệu Incorrect syntax near 'D:', mô tả lỗi như sau: Khi chọn đường dẫn sao lưu dữ liệu (backup) thì hiện thông báo như ảnh và không cho sao lưu dữ liệu. Lỗi này rất ít khi gặp. Nguyên nhân: có thể vì ổ đĩa máy tính không cho phép sao lưu trực tiếp từ phần mềm Dân Trí Soft, mà phải vào hệ quản lý cơ sở dữ liệu SQL Server để sao lưu dữ liệu (backup) thì mới được. Xem cách: khắc phục lỗi backup dữ liệu Incorrect syntax near 'D:'

71. Cho tất cả phần mềm của Dân Trí Soft: tại Khi xuất (export) ra file excel thì hiện thông báo như ảnh và không export ra được. Nguyên nhân: phần mềm office (excel, word) có thể bị lỗi, hoặc phiên bản tinh giản không cho export ra file excel... Cách xử lý: cài đặt lại phần mềm office phiên bản từ Profesional trở lên phiên bản 2007, 2010, 2013, 2016.

70. POS 8.0 & các phiên bản trước: tại Sổ quỹ tiền khi chọn thời gian để xem thì tiền đầu ca luôn lấy là tiền đầu ca của ngày 1/1/2019 chứ không phải của chính xác ngày đang chọn nên gây ra bất tiện là chọn lại ngày. Giải pháp: tải và cập nhật file tại đây.

69. POS 8.0: fix lỗi nếu máy tính của bạn xảy ra tình trạng khi thao tác trên màn hình bán sỉ thì hiện ra thông báo "Lỗi: these columns don't currently have unique values", cách xử lý: tải file fix lỗi tại đây, sau khi tải file về hãy copy file và chép vào thư mục RUN của chương trình, thông thường là chép ngay vào ổ đĩa C thư mục DanTriSoft >>> POS. Sau đó, đăng nhập lại phần mềm để kiểm tra còn thông báo lỗi nữa hay không.

68. POS 8.0: fix lỗi chức năng export ra excel báo cáo kiểm kê bị lệch cột (như ảnh). Tải và giải nén file fix lỗi export excel tại đây, sau khi giải nén hãy copy file excel để chép đè vào thư mục export của Dân Trí Soft, thông thường theo đường dẫn: DanTriSoft >>> POS >>> Baocao >> Excels. Sau khi thực hiện xong, vào kiểm tra lại chức năng export ra file excel của báo cáo kiểm kê đã được fix. Với chức năng export ra file excel giúp báo cáo nhanh, kiểm kê nhanh hơn.

67. RES & KARAOKE 8.0 [21/11/2018]: fix lỗi chức năng tìm kiếm trong màn hình bán hàng không thực hiện được, tức gõ vào tìm kiếm thì hàng hóa không load và kể cả enter cũng không được. Thực hiện: tải file tại đây, rồi copy và chép đè vào thư mục RUN của phần mềm.

66. POS 7.1 và các phiên bản trước [01/11/2018]: fix lỗi trong hóa đơn bán hàng (lẻ/sỉ) có giảm giá theo hóa đơn thì thuế VAT tính sai (nhân với tổng giá trị hóa đơn), tính đúng là phải lấy tỉ lệ thuế * tiền hàng sau khi trừ giảm giá. Tải file: cập nhật & fix lỗi. Thực hiện: giải nén file, chép file tên S04_BanHang.4 vào thư mục RUN (nếu có clients thì chép vào luôn), sau đó chạy Bảo trì hệ thống file S10S_BaoCaoChiTietHangBanTheoHoaDon.

65. POS 7.1 và các phiên bản trước [28/10/2018]: Hướng dẫn update để fix báo cáo chi tiết bán hàng tại phần mềm POS.

64. POS 7.0 và 7.1 [23/10/2018] Fix lỗi khi bán cho khách hàng sỉ, có bảng giá dành riêng cho khách hàng thì phần mềm load không đúng bảng giá với khách hàng, mà chỉ load theo thông tin bảng giá mặc định, tải file fix lỗi tại đây, sau đó giải nén & copy để chép đè vào thư mục RUN của DanTriSoft.

63. POS 6.1 [25/08/2018] Fix lỗi mã hàng hóa bị trùng & có nhiều đơn vị tính ở bảng giá nên khi bán hàng phần mềm không hiểu, đây là file để xóa đi đơn vị tính không dùng nữa trong bảng giá, tải file.

62. POS [04/05/2018] Fix lỗi khi mở hóa đơn sỉ/lẻ bị "tự dưng" bị reset giá về = 0, thường bị lỗi này khi có khai báo hàng hóa có danh mục size & màu sắc, tải file update POS ngày 04/05/2018.

61. POS [27/04/2018] Fix lỗi module quản lý kho hàng mục Báo cáo kiểm kê hiển thị sai, hiển thị ra 2 dòng: tải file update POS ngày 27/04/2018.

60. Cafe - nhà hàng [27/04/2018] Fix lỗi trừ điểm thẻ VIP tải file update RES ngày 27/04/2018, vào bảo trì hệ thống để update.

59. Cafe - nhà hàng [27/04/2018] Đổi hệ số đổi điểm theo nhu cầu khách hàng: tải file update RES ngày 27/04/2018, để cập nhật vào file Sys.Ultilyti.4 và vào bảo trì hệ thống để cập nhật.

58. POS [22/04/2018] update bổ sung Tồn kho ở màn hình bán lẻ, bán sỉ, tải file update POS 22/04/2018

57. POS [17/04/2018] Cập nhật Thẻ VIP: sau khi copy file update thì nhớ làm theo hướng dẫn như file word đính kèm ở folder sau giải nén, tải file update POS 17/04/2018.

56. Cafe - nhà hàng [17/04/2018]: phiên bản 7.0: bổ sung thêm tính năng chèn được vào phiếu thanh toán các trường của thẻ VIP như: Mã thẻ VIP, Tên thẻ VIP, Điểm tích lũy..., tải file update 17/04/2018

55. POS [09/04/2018]: phiên bản 7.0 fix lỗi khi vào moudle quản lý kho hàng, click chức năng Báo cáo thẻ kho thì chức năng không hoạt động, tải file update fix lỗi: file fix lỗi ngày 09/04/2018

54. Cafe - Nhà hàng [03/03/2018] Fix lỗi chức năng phiếu nhập kho & kho hàng: Mô tả: Khi làm một phiếu nhập kho gồm 2 sản phẩm A và B sẽ vào kho 2 sản phẩm A và B -> Okie. Khi khách hàng cần chỉnh sửa phiếu nhập kho đó để thêm C và D sản phẩm -> lỗi xuất hiện ở đây: Lập tức trong kho mất đi sản phẩm A và B, sản phẩm C và D sẽ nhảy vào kho, trong khi phiếu nhập kho vẫn đang có đầy đủ thông tin của 4 sản phẩm là A, B, C, D. Nếu khách hàng làm một phiếu nhập kho gồm sản phẩm tên X Y Z mới, và lưu -> quay lại sửa dữ liệu số lượng hoặc bất kỳ thông tin gì của SP X hoặc Y hoặc Z, thì sau khi lưu phiếu đó quay lại kho hàng sản phẩm đó bị mất sô lượng trong kho luôn. Tải file update fix lỗi: file fix lỗi ngày 03/03/2018

53. POS [03/03/2018] Fix lỗi chức năng 2 nghiệp vụ sau:
Nghiệp vụ 1:
Mô tả nghiệp vụ bị sai: Tại màn hình bán sỉ: vào ngày 1/3 phát sinh một hóa đơn cho khách hàng A giá tiền 500.000đ và ngày 2/3 phát sinh hóa đơn cho khách hàng A giá tiền 200.000đ.
Khi view lại nghiệp vụ công nợ thì:
- Xem lại hóa đơn ngày 2/3 ở ô nợ cũ hiện là 500.000đ => cái này là đúng.
- Nhưng khi xem lại hóa đơn ngày 1/3 ở ô nợ cũ phần mềm ghi nhận là 200.000đ => cái này là sai vì lúc này khách hàng chưa mua hàng tức chưa phát sinh công nợ, nên khi view lại hóa đơn công nợ đúng phải là bằng 0 chứ không phải bằng 200.000 đồng.
Nghiệp vụ 2:
1. Nhập một hóa đơn bán sỉ cho khách hàng A, có công nợ là 10.000.000 đồng. Sau đó nhấn Thêm mới để làm hóa đơn tiếp theo.
2. Hóa đơn tiếp theo: mặc định là lấy thông tin của khách hàng A, kể cả công nợ đang có. Ta mới tìm Thông tin một khách hàng mới (ví dụ là B) nhấn enter thì nó load lại tất cả thông tin khách hàng, tuy nhiên tại ô Công nợ cũ vẫn không thay đổi mà vẫn giữ theo thông tin khách hàng A.
Vì vậy khi cho in ấn thì lấy đầy đủ thông tin của công nợ khách A chứ không phải khách B => đây là cái sai.
Tải file update fix lỗi: file fix lỗi ngày 03/03/2018

52. POS [28/02/2018] Update chức năng: Với khách hàng đang sử dụng module khuyến mãi/thẻ VIP. Theo chức năng hiện tại & mẫu in mặc định của phần mềm: khi in hóa đơn mặt hàng khuyến mãi theo chính sách mua hàng tặng hàng ví dụ mua 5 món A tặng 1 món A thì mẫu in sẽ hiện ra 2 dòng gồm dòng có giá tiền & dòng khuyến mãi không có giá tiền. Ở đây, khách hàng muốn thay đổi lại mẫu in như ảnh, tức có thêm một cột khuyến mãi ở mẫu in khổ A5 in đứng, tải file update ngày 28/02/18

51. POS [28/02/2018] Fix lỗi một số báo cáo (report) của phần mềm bị trùng dữ liệu của một số mặt hàng (ảnh minh họa), tải file upade fix lỗi ngày 28/02/18

50. POS [25/01/18] Cập nhật chức năng in hóa đơn bán lẻ xuất ra được: Mã thẻ VIP & Tên thẻ VIP, tải file update 08.01.2018 & cập nhật lại mẫu hóa đơn bán lẻ đã được thiết kế thêm trường Mã thẻ VIP & Tên thẻ VIP tại đây.

49. Cafe - Nhà hàng [21/01/2018] Cập nhật chức năng trong hóa đơn bán hàng ở nút Mở rộng sẽ chọn được hình thức thanh toán Ngân hàng (hiện tại mặc định là tiền mặt và không cho chọn hình thức khác). Sẽ có báo cáo doanh thu theo hình thức thanh toán ở module Quản lý bán hàng, báo cáo trong thu chi tiền, sổ quỹ tiền mặt và sổ quỹ ngân hàng thể hiện đúng theo doanh số thực khi bán hàng, tải file update ngày 21/01/2018.

48. POS [16/01/2018] Cập nhật chức năng phân quyền với bảng giá bán sỉ trong màn hình bán sỉ, hướng đến đối tượng khách hàng dùng màn hình bán sỉ và có nhiều bán giá bán khác nhau với các khách hàng. Mô tả chi tiết: Người quản trị (admin) có thể phân quyền cho phép nhân viên đó được chọn bảng giá bán sỉ cho khách hàng hoặc là không. Còn với khách hàng mua sỉ chưa cập nhật thông tin hoặc chưa gán khách sỉ với bảng giá sỉ nào thì phần mềm sẽ lấy bảng giá bán sỉ mặc định. Link update: update ngày 16/01/2018

47. POS [09/01/2018] Fix lỗi: Trong quá trình nhập liệu, khách hàng đã vô tình "làm gì đó" mà khách hàng không nhớ rõ. Và gây ra hiện tượng sau:
- Trong bảng giá (cả lẻ & sỉ): một mã hàng hóa hiện ra nhiều đơn vị tính khác nhau (ví dụ ảnh bên trái), nhưng ở đây khách hàng chỉ cần có 1 đơn vị tính.
- Trong tất cả các báo cáo kho hàng: đều hiện ra các đơn vị tính này (ví dụ là cái, hộp, chai). Cho nên khi khách hàng nhập số lượng 10 chai thì phần mềm hiểu là 10 hộp, 10 cái, 10 chai. Cái này lại hoàn toàn khác so với cách tính toán đa đơn vị tính, tức nguyên tắc là phần mềm sẽ quy đổi thành đơn vị tính cơ bản hết.
Link tải update: update ngày 09/01/2018

46. POS [26/12/2017] Cập nhật chức năng phân quyền để tắt các báo cáo trong module Quản lý bán hàng như: Báo cáo chi tiết hàng bán theo hóa đơn, Báo cáo doanh số nhân viên lập phiếu, Báo cáo doanh số thẻ VIP, Báo cáo tổng hợp theo hóa đơn (ảnh minh họa bên trái). Tải file update chức năng, sau khi tải về và update như hướng dẫn ở đầu trang, bạn tắt phần mềm đăng nhập lại và vào mục phân quyền để thực hiện chức năng phân quyền đã được cập nhật. Lưu ý: trước khi cập nhật chức năng, cần sao lưu lại dữ liệu để phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra.

45. POS [25/07/2017] Fix lỗi POS 6.1: Báo cáo tại Module báo cáo quản trị bị load thông tin các trường sai, tải file update tại đây.

44. POS [25/07/2017] Fix lỗi phiên bản 6.1: mô tả: khi thêm mới hàng hóa, sau đó xóa đi thì không tạo lại được bởi trong bảng giá bán lẻ đã có mã hàng hóa rồi; hoặc xóa hàng hóa trong danh sách hàng hóa nhưng trong bảng giá vẫn còn món hàng đó => Update để fix các lỗi trên: tải file update tại đây.

43. POS [23/06/2017] Cập nhật riêng cho Dược Bình Định: xuất dữ liệu danh sách thẻ VIP ra file excel theo đúng định dạng dd/MM/yyyy, tải file cập nhật. Giải nén file và cập nhật theo nguyên tắc: 1. Copy những file trong thư mục DLL (nếu có) vào thư mục cài đặt chương trình (C>>DanTriSoft>>Pos); 2. Copy file trong thư mục Excel vào thư mục (C>>DanTriSoft>>Pos>>BaoCao>>Excels); 3. Chạy file AutoUpdate.bat của thư mục cập nhật để Update script. Sau đó đăng nhập lại phần mềm để kiểm tra tính năng.

42. POS [20/06/2017] Cập nhật riêng cho giày Dunbar (phiên bản POS 5.0): cập nhật chức năng xuất sách thẻ VIP ra file excel: download file cập nhật Dunbar, giải nén file và chép ghi đè file S07_KhuyenMai.4.dll vào thư mục Run (ổ C>>Program file>>DanTriSoft>>Pos); chép file S07F_DSTheVip vào C>>Program file>>DanTriSoft>>Pos>>BaoCao>>Excel. Sau đó thoát phần mềm & đăng nhập lại để chức năng cập nhật.

41. Khi xuất dữ liệu từ Dân Trí Soft ra thành file excel nhưng kết quả file excel bị sai định dạng ngày/tháng/năm như tiếng Việt, xem hướng dẫn: cách điều chỉnh chuẩn về dạng ngày/tháng/năm.

40. Cafe - nhà hàng: (06/07/2017) Cập nhật chức năng Phân quyền: bổ sung chức năng tắt quyền xem Báo cáo bán hàng theo khu vực, file cập nhật.

39. Karaoke - Bida: (06/07/2017) Cập nhật chức năng Phân quyền: bổ sung chức năng tắt quyền xem Báo cáo bán hàng theo khu vực, file cập nhật.

38. POS: (22/05/2017) Cập nhật chức năng gõ số lượng bao nhiêu cũng được; di chuyển nhanh về cột số lượng trên màn hình bán lẻ với phiếm Shift+Tab; và chức năng duy chuyển nhanh về cột Tiền khách đưa bằng cách nhấn phím F12 của màn hình bán lẻ. Downoad file update ngày 22/05/2017

37. POS: Fix lỗi moduel Khuyến mãi (với phiên bản 6.0 về trước): khi thực hiện chương trình mua 5 món tặng 1 món, khai báo ok, bán hàng ok nhưng báo cáo tồn kho thì bị lỗi vì không load được số lượng khuyến mãi file update. (ngày 05/05/2017)

36. POS: set máy in mặc định ở màn hình bán sỉ, tải file này set máy in và chép vào thư mục RUN (thường ổ C>>DanTriSoft>>Pos), sau đó thoát phần mềm và đăng nhập lại, sẽ được bổ sung thêm nút Set Default Printer trong màn hình bán sỉ.

35. POS fix lỗi: ngày 03/04: Fix lỗi trong màn hình bán lẻ khi xóa 1 mặt hàng trên lưới (chọn 1 mặt hàng rồi nhấn Delete Row) thì trên ô Tổng cộng nó không cập nhật lại Tổng số tiền ngay lập tức: download và update fix lỗi: tại đây.

34. POS fix lỗi ngày 18/03/17: Update lỗi quét barcode nhưng không hiển thị (load) được hàng hóa xuống dưới lưới, fix lỗi báo cáo bán hàng nhóm theo khách hàng, tải file cập nhật.

33. Fix lỗi POS: khi tạo phiếu nhập kho thì thông tin mã barcode, mã hàng bị load lên nhầm; file fix lỗi lần 2file fix lỗi lần 1. Cách làm: Vào máy tính chủ, chép file trong thư mục DLL vào RUN của máy chủ (thường ổ C>>DanTriSoft>>Pos), sau đó ra chạy file AutoUpdate để cập nhật; với máy tính Clients chỉ cần chép file trong thư mục DLL vào thư mục RUN là xong.

32. Ứng dụng DanTriSoft báo cáo online:
32.1 Cài đặt vào máy tính chủ: phiên bản 3 (28/02/17); phiên bản 2 (25/02/17); phiên bản 1 (10/02/2017). Lưu ý: Với máy tính dùng Windows 7 thì cần download và cài đặt .Net framework 4.5 trở lên.
32.1 Cài đặt vào điện thoại: Hệ điều hành Android: File cài đặt lần 2: vào Google Play tìm từ khóa DanTriSoftfile cài đặt ứng dụng Android lần 1 (cho cafe & karaoke)

31. Phần mềm POS: POS cập nhật ngày 08/02/17: set máy in mặc định, thêm báo cáo lãi lỗ, thêm chức năng kiểm kê nhanh: xem hướng dẫn chi tiết cập nhật DanTriSoft-POS (phần mềm bán lẻ, bán sỉ)

30. Phần mềm POS: reset lại điểm thẻ VIP về 0 điểm (lưu ý: trước khi thực hiện việc này, bạn cần backup lại dữ liệu để phòng ngừa rủi ro khi cập nhật): file cập nhật (05/01/2017), giải nén và copy file này vào thư mục Run của chương trình sau đó vào Đổi điểm, có nút Reset điểm thẻ Vip.

29. Phần mềm POS: cập nhật chức năng dành riêng công ty Tràng An V.EM:
- Ngày 23/05/17: file cập nhật; bổ sung thêm DienGiaKH (Diễn giải khách hàng) & DienGiaiHH (Diễn giải hàng hóa) để xuất ra được report để có thể tùy biến trong in ấn thỏa mãn nhu cầu: Nhu cầu 1: Cho phép xuất ra trường diễn giải của form Thông tin khách hàng trong chỉnh sửa báo cáo (report), và mẫu in ấn ở hóa đơn bán sỉ, đơn đặt hàng. Nhu cầu 2: Cho xuất ra trường mô tả hàng hoá trong chỉnh sửa mẫu in trong các phiếu của các phiếu in trong tất cả form in ấn phân hệ quản lý tồn kho và quản lý bán hàng. Thực hiện: Với máy server: Copy tất cả file thư mục DLL vào run của phần mềm; sau đó cho chạy file AutoUpdate. Với máy clients: Copy tất cả file thư mục DLL vào run của phần mềm ở tất cả máy clients.
- Ngày 13/05/17 - Bug xem báo cáo tình hình đơn hàng bán => Fixed file update; fix lỗi bộ hàng hóa trong module tồn kho + fix công nợ đầu kỳ để báo cáo chi tiết công nợ theo chứng từ chính xác file update (ngày 05/05/2017);  file cập nhật 03/01/2017; cập nhật Load tất cả hàng hóa xuống dưới lưới khi khai báo bảng giá file cập nhật 04/01/2017; cập nhật lỗi không load được tìm kiếm Phiếu hàng bán trả loại: download & giải nén file cập nhật và chạy file AutoUpdate (06/01/2017); Update phân quyền & lỗi không load được báo cáo Thẻ kho: file cập nhật (download, giải nén file và chạy file AutoUpdate trên máy server) (07/01/2007); Fix lỗi báo cáo không hiển thị cột tổng tiền (báo cáo theo nhóm khách hàng): chạy file AutoUpdate ở file cập nhật.

29. Phần mềm POS: Cập nhật chức năng Export ra file excel của hóa đơn bán sỉ và hóa đơn bán lẻ có cả trường Ghi chú, download file cập nhật chức năng: với phiên bản không cần cài đặt sâu vào hệ thống, viết vào ngày 29/12/2016 tại đây; với phiên bản cũ cần cài đặt vào hệ thống thì download file cập nhật này viết vào 30/12/2016, sau đó giải nén thư mục đã download - (Lời khuyên: nên copy thư mục DanTriSoft ổ đĩa C ra ổ E hoặc USB để phòng ngừa các rủi ro khi cập nhật). Sau khi giải nén, copy file S04_BanHang.4.dll trong thư mục DLL và chép đè file này vào thư mục RUN của Dân Trí Soft thường là C>>DanTriSoft>>POS. Tiếp tục, copy file excel có tên HoaDonBanLe, HoaDonBanSi và chép đè vào thư mục báo cáo thường là C>>DanTriSoft>>POS>>Baocao>>Excel. Sau đó, thoát phần mềm đăng nhập lại để kiểm tra chức năng đã được cập nhật được chưa.

28. Dành cho tất cả các phần mềm: với các phiên bản khi sử dụng theo mục (27) dưới để Update Tên cty nhưng không được ta thực hiện như sau: download file cập nhật, sau đó vào thư mục Scripts, mở file UpdateTenCty.sql bằng notepad và sửa lại thông tin theo ý muốn, sau đó lưu lại và chạy LiveUpdate.

27. Dành cho tất cả các phần mềm: thay đổi thông tin công ty, địa chỉ với phần mềm bản quyền: với phần mềm POS tải file này và paste vào thư mục RUN ổ C, phần mềm lĩnh vực khác thì không cần. Dùng user administrator để điều chỉnh.

26. Phần mềm Cafe - nhà hàng & Karaoke - bida: Cập nhật Báo cáo chi tiết hàng bán theo khu vực, xem hướng dẫn tại đây. (tháng 12/2016)

25. Phần mềm POS: cập nhật fix lỗi những báo cáo không loại bỏ các hóa đơn bán hàng đã bị xóa, file fix ngày 27.11.2016

24. Phần mềm POS: cập nhật fix lỗi: khi nhập hàng hóa mới & giá cả nhưng khi vào hóa đơn bán hàng thì không load xuống lưới được hàng hóa giá cả => download & chạy cập nhật script file fix lỗi (cập nhật ngày 01/11/2016)

23. Phần mềm POS: cập nhật fix lỗi: 1. Dữ liệu báo cáo tồn kho đang hiển thị 2 dòng vừa xuất vừa nhập; 2. Dữ liệu báo cáo chi tiết doanh thu theo ngày đang lấy lên cả các hóa đơn đã xóa.
Download và cập nhật: file fix lỗi (cập nhật 27/10/16).Thực hiện: Vào file Utility rồi Bảo trì hệ thống, chọn file cập nhật, sau đó xóa dòng:
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[S10S_BC_ChiTietDoanhThuNgay]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)
drop procedure S10S_BC_ChiTietDoanhThuNgay
go--exec S10S_BC_ChiTietDoanhThuNgay '09/01/2016','09/25/2016',1,'v'
Dưới đó có dòng "create proc S10S_BC_ChiTietDoanhThuNgay" sửa thành "alter proc S10S ..."

22. Phần mềm POS: cập nhật các tính năng: trong module quản lý bán hàng.
1. Báo cáo bán hàng theo thẻ VIP: mô tả chi tiết số lượng, đơn giá, thành tiền, chiết khấu theo món, chiết khấu theo hóa đơn, tổng tiền.
2. Cho phép import bảng giá với đa đơn vị tính: dễ dàng cập nhật bảng giá từ file excel.
3. Export danh sách hóa đơn bán lẻ với đầy đủ trường (có cả thẻ VIP). 
Download và cập nhật: file update (cập nhật ngày 17/10/16).

21. Phần mềm POS: cập nhật các tính năng liệt kê bên dưới, file cập nhật và hướng dẫn: file update DanTriSoft. (tin đăng này 29/09/16).
Module Khuyến mãi thẻ VIP:
1. Danh sách thẻ VIP: xuất được file excel.
Module quản lý bán hàng: Xem báo cáo doanh số bán hàng:
2. Báo cáo tổng hợp theo hóa đơn (vừa cập nhật): báo cáo doanh thu chi tiết theo từng hóa đơn bán hàng, để kiểm tra lại theo từng hóa đơn.
3. Báo cáo bán hàng theo doanh số thẻ VIP theo thời gian...
Module Quản lý tồn kho:
Cập nhật: Báo cáo số lượng tồn tối thiểu-tối đa: đưa ra cảnh báo khi số lượng kho hàng thấp hơn số lượng tối thiểu hiển thị màu đỏ; số lượng tồn kho từ tồn kho tối đa hiển thị màu xanh. Dựa trên báo cáo này để kiểm soát vấn đề nhập hàng.

20. Phần mềm POS: Cập nhật Báo cáo chi tiết hàng bán theo nhóm hàng, file cập nhật ngày 24/08/2016, file cập nhật ngày 25/08/2016

19. Phần mềm POS: Fix lỗi Báo cáo chi tiết hàng bán theo hóa đơn bị double hóa đơn, chạy file update chỉ trên máy chủ tại đây.

18. Phần mềm POS: Cập nhật Báo cáo chi tiết % lãi lỗ: copy và chép đè lên main cũ file main mới tại đây.

17. Phần mềm POS: Cập nhật tính năng export báo cáo doanh số nhân viên kinh doanh, update theo file hướng dẫn đính kèm tại đây.

16. Phần mềm POS: Update chức năng Export được hóa đơn lẻ, hóa đơn sỉ ra file excel: download và giải nén file update 1 (không có trường mã hàng), file update 2 (có trường mã hàng), sau đó chép đè  file S04_BanHang.4.dll vào mục RUN của phần mềm và copy 2 file excel vào thư mục Baocao>>Excel. (ngày 04/05/2016)

15. Phần mềm POS: Update sửa hóa đơn bán lẻ các trường thông tin Dia chi, Dien thoai Khach hang: download & giải nén file SAU ĐÂY và copy vào mục cài đặt phần mềm. Sau đó vào sửa mẫu in hóa đơn bán lẻ và thêm trường thông tin Địa chỉ, Điện thoại khách hàng.

1. Phần mềm cafe, nhà hàng: Chức năng tính định lượng cho ngành hàng vừa sản xuất vừa thương mại như tiệm bánh, tiệm hoa dùng bộ source cài đặt cho cafe, nhà hàng:
- Vào thư mục RUN của phần mềm Dân Trí (thường nằm trong ổ C >> DanTriSoft >> Restaurant)
- Tìm file Sys_Utility.4 trong thư mục trên, click chuột vào file và chọn Hệ thống.
- Tìm dòng Cho tính định lượng khi nhập kho, thay đổi mặc định từ 0 sang thành 1, sau đó nhấn lưu để hoàn tất.
2. Phần mềm bán lẻ, bán sỉ (POS)Update chức năng Import phiếu nhập kho; Chọn kho mặc định & bảng giá mặc định; Chức năng Add new (thêm mới khách hàng) với fix lại thông tin với phần mềm POS - đã fix chức năng này trong phiên bản 5.0: Download file update: file cập nhật ngày 10.12.15
Cách thực hiện: đầu tiên thoát tất cả ra khỏi hệ thống Dân Trí Soft.
1. Download file update trên về máy tính chủ và giải nén.
2. Copy 4 file có đuôi là .dll (vd: S00_DanhMuc.4.dll) trong thư mục đã giải nén và Paste vào bộ run của phần mềm (thường nằm trong ổ C >> Dantrisoft >> Pos), chọn chế độ Copy and Replace.
3. Chạy file script để cập nhật tính năng theo hình sau:
3. Phần mềm bán lẻ, bán sỉ (POS): Cập nhật chức năng Tạo Bộ (group) hàng hóa: khi gõ tên Bộ (group) hàng sẽ hiện ra thông tin chi tiết từng hàng hóa trong bộ (group) hàng hóa đó. - đã fix chức năng này trong phiên bản 5.0: Download file update: file Tạo Bộ cập nhật ngày 21/12/15; Hướng dẫn sử dụng chức năng tạo bộ hàng hóa

4. Phần mềm bán lẻ, bán sỉ (POS): Cập nhật chức năng tạo Thẻ VIP ngay trong màn hình bán sỉ - đã fix chức năng này trong phiên bản 5.0
Thực hiện: tương tự như trường hợp 2

5. Phần mềm bán lẻ, bán sỉ (POS): Fix lỗi khi tạo bảng giá bị mất thông tin hàng hóa - đã fix chức năng này trong phiên bản 5.0
Thực hiện: giải nén file download và chạy bảo trì hệ thống 2 file này.

6. Phần mềm cafe, nhà hàng & karaoke, bida: thay đổi mẫu in Hóa đơn bán hàng, có đầy đủ thông tin: Khách hàng, Số điện thoại, Địa chỉ (chỉ dành cho khổ in 80mm)
Thực hiện: Download file, sau đó copy file này và paste vào thư mục cài đặt phần mềm (thông thường là C>>Programe files>>DanTriSoft>>Restaurant>>Baocao>>Report) chọn chế độ Copy and Replace. (Lưu ý phải thoát phần mềm trước khi thực hiện việc này).

8. Phần mềm POS: lỗi không sửa xóa được thông tin khách hàng, báo lỗi Lưu thất bại - đã fix chức năng này trong phiên bản 5.0
Thực hiện: giải nén file, copy file và chép đè lên thư mục cài đặt của phần mềm POS.

9. Phần mềm Cafe, nhà hàng & Karaoke, bida: fix lỗi nhập kho hay bán hàng thì không load thông tin hàng hóa & giá cả tất cả lên được lên được + tạo tính năng in phiếu thanh toán lấy Tiền giờ chỉ theo số giờ (mặc định là lấy cả giờ vào => giờ ra).
Chạy file scrip bằng bảo trì hệ thống (nhớ xóa dòng đầu tiên khi load file hệ thống - vì có 2 dòng trùng nhau)

10. Phần mềm POS: Update báo cáo [Chi tiết hàng bán theo hóa đơn] & Báo cáo [Doanh số theo nhân viên lập phiếu]:
Download file cập nhật, trong đó có đính kèm file hướng dẫn Update.
Để gán nhân viên theo nhân viên lập phiếu thì làm như sau: vào Hệ Thống => Phân Quyền => Chọn Nhân Viên => double click hiện lên màn hình thông tin nhân viên( nhan viên dc khai báo trong Khách hàng), khi đăng nhập thì hệ thống sẽ mapping dc user đăng nhập & Nhân viên => từ đó có thể xem dc báo cáo theo nhân vien lập phiếu.

12. Phần mềm POS: Update bổ sung Màu sắc, Size vào report
Download file cập nhật
Chạy Update sau đó vào phần Sửa mẫu in (cho cả 2 report) trong data Item có 2 cột gồm TenMau, TenSize , anh kéo vào report thiết kế lại cho phù hợp nhé.
Trong report Hóa đơn lẻ có cột MaBarcode(Mã hàng 2), & cột Mã biến thể, mã này ở dưới khi nhập màu sắc, size, tùy tình hình mà có thể lấy cột nào tùy theo nhu cầu khách hàng.

13. Phần mềm POS: Update search trong màn hình bán lẻ ra cả màu sắc, size (barcode chuẩn theo danh mục size & màu sắc).
Giải nén rồi chạy file AutoUpdate ở link download: tại đây

14. Phần mềm POS: Kích hoạt thông tin bản quyền lỗi: cụ thể, khi nhấn số KEY bản quyền và active (đăng ký) thì gặp phải lỗi, xem xét 2 trường hợp sau.
- Trường hợp 1: Báo lỗi: Số đăng ký không hợp lệ => vui lòng kiểm tra lại số Info đã chính xác chưa, nếu đã chính xác thì kiểm tra lại số KEY đã chính xác?
- Trường hợp 2: Báo lỗi và tất cả số Info đều mất (trống trơn không hiện số): cách khắc phục download file này và copy đè vào thư mục RUN của phần mềm. Sau đó lấy lại số Info & kích hoạt lại bản quyền.

Ý nghĩa của logo Dân Trí Soft
App báo cáo: report.cdlog.net/#/DanhSachKhachHang; Mã gian hàng: dantrisoft, 123xxx