Lãnh đạo Thuế yêu cầu rà soát thực hiện hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu

Đó là một trong những yêu cầu của Tổng cục Thuế đối với các Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu.
Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế tiếp tục có kế hoạch cụ thể tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
Văn bản của Tổng cục Thuế nêu rõ: Thực hiện quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về hóa đơn, chứng từ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023, Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 01/12/2023, của Bộ Tài chính tại Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 24/11/2023 về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu, đến nay, toàn bộ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc đã thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng.

Tổng cục Thuế khẳng định, đạt được kết quả này là do sự quyết tâm, chung sức, hành động cụ thể của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, cùng với sự đồng hành của cộng đồng DN kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là sự nỗ lực, chủ động của các Cục Thuế, Chi cục Thuế, công chức thuế quản lý trực tiếp tại từng địa bàn có các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Văn bản nhấn mạnh: "Kết quả này đã được Thủ tướng Chính phủ có Thư khen ngợi, biểu dương. Qua đây, một lần nữa, Tổng cục Thuế ghi nhận, biểu dương sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng cụ thể hoá từng hành động của toàn hệ thống thuế các cấp."

Đồng thời, ngày 24/4/2024, Văn phòng Chính phủ có công văn số 2730/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo: "Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và truyền thông và Ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện các giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả về HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đảm bảo đúng quy định pháp luật và theo các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ."

Theo đó, nhằm phát huy thành tích đạt được, để các cửa hàng xăng dầu thực hiện nghiêm việc phát hành HĐĐT từng lần bán hàng theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo liên tục, thực chất, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế tiếp tục có kế hoạch cụ thể tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về HĐĐT tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trong đó, tập trung triển khai một số yêu cầu.

Một là, tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố duy trì và phát huy vai trò Tổ công tác liên ngành, thường xuyên thực hiện kiểm tra tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu nói chung, trong đó có việc thực hiện HĐĐT từng lần bán hàng và kết nối với cơ quan thuế theo quy định của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Xử lý nghiêm đối với các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Điều 6 Luật Quản lý thuế và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về các hành vi gian dối như sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn. Trường hợp phát hiện người nộp thuế có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, về hóa đơn thì kịp thời xử lý theo quy định hoặc củng cố hồ sơ chuyển cơ quan Công an để xử lý theo quy định.

Hai là, tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến quy định về phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với lĩnh vực kinh doanh bán lẻ xăng dầu góp phần thay đổi thói quen của người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng, hỗ trợ DN, tạo sự đồng thuận và hợp tác đồng hành của các DN kinh doanh xăng dầu.

Phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp về thiết bị cột bơm, về HĐĐT để hướng dẫn, hỗ trợ DN kinh doanh xăng dầu nghiên cứu, nâng cấp giải pháp kết nối tự động, thực hiện phát hành HĐĐT từng lần bán hàng và kết nối với cơ quan thuế theo quy định phù hợp với mô hình kinh doanh, thực tế hoạt động của DN.

Ba là, tổ chức phân công, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận, từng công chức thực hiện giám sát việc phát hành và sử dụng HĐĐT từng lần bán hàng tại các DN, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.

Thường xuyên tập trung thực hiện kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc phát hành, sử dụng hóa đơn đối với xuất bán xăng dầu; phân tích, đánh giá doanh thu, chi phí, nguồn hàng,… kịp thời phát hiện các dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn nói riêng và quản lý thuế nói chung, nhất là các DN chưa sử dụng giải pháp kết nối tự động phát hành HĐĐT từng lần bán hàng và kết nối với cơ quan Thuế theo quy định. Trên cơ sở đó rà soát, bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra các DN này ngay từ Quý 2/2024.

Bốn là, đánh giá hiệu quả công tác quản lý thuế đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu sau khi đã thực hiện phát hành HĐĐT từng lần bán hàng theo quy định. Báo cáo định kỳ về Tổng cục Thuế (qua Cục Thuế Doanh nghiệp lớn) trước ngày 20 hàng tháng.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tổ chức thực hiện hiệu quả; đồng thời kịp thời báo cáo Tổng cục Thuế những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền (nếu có).

Hiện tại, khi đi đổ xăng, các khách hàng chỉ cần cấp mã số thuế thì cây xăng sẽ xuất hóa đơn giá trị gia tăng trong từng lần bán. Tuy nhiên, khách hàng phải yêu cầu, sau đó dừng đỗ xe, chờ khoảng một vài phút (sau thời gian chờ đổ xăng), do đó, đa số người đổ xăng bỏ qua việc này, còn các cửa hàng thường không "tự giác" xuất hóa đơn.

Để khuyến khích người tiêu dùng có thói quen mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ và lấy hóa đơn HĐĐT, Tổng cục Thuế đã tổ chức các chương trình "Hóa đơn may mắn" với giải thưởng lên tới 50 triệu đồng. Tuy nhiên, chương trình này chưa đủ hấp dẫn, thu hút, trong khi đó, việc lấy hóa đơn là bất tiện, nhiều người vẫn chưa có thói quen lấy hóa đơn khi đổ xăng, còn các cửa hàng không chủ động tuân thủ.

Điều này đặt ra yêu cầu với các cơ quan quản lý phải có biện pháp công nghệ thông tin tối ưu, giúp việc xuất và lấy hóa đơn thuận tiện nhanh chóng, đồng thời tăng hiệu lực giám sát, để các chủ trương của Chính phủ được được triển khai một cách thực chất hơn.
Anh Minh
Theo baochinhphu.vn
0 Nhận xét