Cách In Nhiều Tem Với Phần Mềm In Mã Vạch Bartender

Vấn đề: Cách đặt số lượng in nhãn trong phần mềm in mã vạch Bartender? Cách add trường in số lượng mỗi nhãn trong file excel?

Cách làm:

Để thuận tiện trong việc in ấn, giảm bớt thời gian thao tác cũng như tăng tiện ích sử dụng, khi đặt lệnh in nhãn với nhiều trường dữ liệu khác nhau cùng với số lượng nhãn cũng khác nhau, trong bài viết này tôi xin hướng dẫn thao tác đặt số lượng in trong file excel.

Chuẩn bị:

- Phần mềm Bartender đã được cài đặt.
- File dữ liệu Excel có sẵn.

Dưới đây là bước thao tác:

Bước 1: Đặt số lượng nhãn cần in trong một trường dữ liệu như hình ảnh dưới đây:
Ví dụ ở đây số tem cần in với quả nhãn là 2 tem; quả vải có sơ lượng tem in là 1; quả hồng có số lượng tem in là : 3

Bước 2: Add file dữ liệu excel vào phần mềm Bartender, xem video dưới:


Bước 3: Thực hiện theo hình dưới đây:

Xuất hiện cửa sổ, tích chọn như mô tả, đánh dấu

Kết quả như hình dưới đây khi Preview:

Sưu tầm từ MaVachThuDo và biên tập lại

>>> Lấy dùng miễn phí: Phần mềm bán hàng bằng mã vạch


0 Nhận xét