Chính sách chia sẻ với nhân sự Dân Trí Soft

Thưởng cổ phần với nhân sự năm 2018
- Cổ phần thưởng này được trích ra từ cổ phần của sáng lập viên Cao Trung Hiếu.

- Cổ phần công ty có giá chuẩn là 10.000 đồng/cổ phần.

- Nhân sự đạt mức lương từ 10 triệu đồng trở lên/tháng thì tháng đó sẽ được thưởng số lượng cổ phần bằng ½ (một phần 2) với thu nhập. Ví dụ: tháng 9/2018 nhân sự Nguyễn Văn A đạt thu nhập 24 triệu thì công ty thưởng số lượng cổ phần giá trị là 24 triệu/2 = 12 triệu. Giả sử năm 2018 nhân sự Nguyễn Văn A có lương trung bình 25 triệu/tháng và tháng nào cũng vượt chuẩn 10 triệu đồng, tổng lương của năm là 25 triệu * 12 tháng = 300 triệu, thì năm 2018 sẽ được thưởng số lượng cổ phần trị giá 300 triệu đồng/2 = 150 triệu đồng.

- Nhân viên sẽ được nhận thưởng bằng cổ phiếu vào cuối năm chậm nhất là ngày 28/02 của năm tiếp theo.

- Cổ phần có quyền hưởng lợi tức đạt được theo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Cổ phần chỉ được sang nhượng lại cho nội bộ công ty, ưu tiên là sang nhượng lại cho cổ đông sáng lập không được bán cho người ngoài trong 5 năm đầu.

- Nếu trong trường hợp không bán được thì Dân Trí Soft sẽ mua lại cổ phần thưởng theo tỷ lệ thời gian là 20% trong vòng 5 năm. Tức là, trong năm 1 thì người nhận cổ phần nếu trả lại số cổ phần được thưởng thì sẽ nhận tiền mặt là 20% tương ứng số cổ phần thưởng, năm thứ 2 là 40% và tới năm thứ  5 là 100%.

- Sau năm thứ 5 thì cổ phiếu đó được chuyển nhượng tự do bên  ngoài.

- Số cổ phần này không có giá trị tham gia vào điều hành doanh nghiệp trong 5 năm đầu, tức không có quyền biểu quyết trong 5 năm đầu.

- Mỗi năm Dân Trí Soft sẽ định giá lại tổng thể giá trị và công bố giá trị công ty chậm nhất là vào ngày 31/01 năm tiếp theo.

- Chính sách này áp dụng từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018, sau thời gian này sẽ có thông báo khác.

TP HCM ngày 02/04/2018
Thay mặt Dân Trí Soft
Sáng lập & điều hành Dân Trí Soft
(đã ký)

Dịch vụ tiện ích với nhân sự Dân Trí Soft
- Thẻ thành viên miễn phí sử dụng dịch vụ hồ bơi tại Head office Dân Trí Soft tất cả các ngày trong tuần từ 6h sáng đến 18h.- Dân Trí Soft dành tặng mỗi nhân sự 1 vé xem phim/tháng, để tất cả thành viên công ty đi xem phim chung.


Đăng nhận xét