VITV: Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp

"Những chiến lược, những quyết sách chúng ta có đủ nhiều và đủ chi tiết. Cái quan trọng nhất là những hành động thiết thực, những hành động biến quyết sách từ trên giấy ấy thành hiện thực trong kinh doanh. Do đó, cần sự thông tin rộng rãi, công khai hơn nữa trên các phương tiện truyền thông để doanh nghiệp khởi nghiệp nắm bắt và tận dụng, từ đó an tâm phát triển bền vững. Pháp lý rõ ràng, môi trường kinh doanh minh bạch sẽ là nền tảng vững chắc giúp doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển" - Cao Trung Hiếu, sáng lập Dân Trí Soft.
Link gốc kênh VITV: http://vitv.vn/tin-video/25-09-2016/ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-khoi-nghiep/43215

Theo anh, việc hỗ trợ về pháp lý cho các bạn khởi nghiệp quan trọng như thế nào trong quá trình phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp? Có quan điểm cho rằng DN khởi nghiệp cần hỗ trợ nhiều nhất về mặt pháp lý? Anh có cùng quan điểm như vậy không? 

Doanh nghiệp khởi nghiệp có hàng trăm mối bận tâm, từ vấn đề nghiên cứu phát triển sản phẩm đến làm sao bán hàng để có thể tồn tại trên thương trường và theo tôi, rất ít doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam đủ tri thức về pháp lý để tự bảo vệ mình. Do đó, tôi cho rằng việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp là vô cùng hữu ích và quan trọng.

Với quan điểm “Doanh nghiệp khởi nghiệp cần hỗ trợ nhiều nhất về mặt pháp lý” là đúng nhưng chưa đủ.  Pháp lý vững chắc giúp doanh nghiệp an tâm tập trung nghiên cứu và phát triển nhưng để tồn tại được ở thị trường thì doanh nghiệp khởi nghiệp cần giải quyết bài toán đầu ra tức là bán hàng là thị trường tiêu thụ.

Quyết định 635 của Bộ Tư pháp ngày 08/04/2016 có nói đến việc hỗ trợ pháp lý cho DN khởi nghiệp? Anh đánh giá như thế nào những khung, khuôn khổ pháp lý hỗ trợ cho Doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay? Những điểm yếu là như thế nào?

Tôi chỉ vừa cập nhật thông tin về quyết định 635 của bộ tư pháp ngày 08/04/2016 này thông qua chia sẻ của người bạn. Về mục đích, phương pháp thực hiện nêu ra tại văn bản tôi nghĩ rất chiến lược, tuy nhiên cái mà doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng mong mỏi đó là ở những hành động triển khai trong thực tế. Riêng cá nhân tôi vẫn chưa nắm rõ về quy trình, cách thức thực hiện từ các cơ quan chức năng, làm thế nào để doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận và tận dụng đúng chủ trương, chính sách này. Hy vọng thông tin sẽ được phổ biến rộng rãi hơn nữa đến cộng đồng người kinh doanh Việt Nam.

Theo anh, cần phải làm như thế nào để những quyết sách về hỗ trợ pháp lý cho DN khởi nghiệp thực sự thiết thực, giúp cho các bạn khởi nghiệp yên tâm, không bị những rào cản pháp lý cản trở quá trình khởi nghiệp và thành lập DN khởi nghiệp của họ?

Theo tôi những chiến lược, những quyết sách chúng ta có đủ nhiều và đủ chi tiết. Cái quan trọng nhất là những hành động thiết thực, những hành động biến từ quyết sách từ trên giấy ấy thành hiện thực trong kinh doanh. Do đó, cần sự thông tin rộng rãi, công khai hơn nữa trên các phương tiện truyền thông để doanh nghiệp khởi nghiệp nắm bắt và tận dụng, từ đó an tâm phát triển bền vững. Pháp lý rõ ràng, môi trường kinh doanh minh bạch sẽ là nền tảng vững chắc giúp doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển.

Cảm ơn anh đã chia sẻ.

Phóng viên VITV