Phần mềm tạo mã vạch chuyên nghiệp.

Phần mềm tạo mã và in mã vạch (mã barcode): Bartender Barcode của công ty Seagull Scientific

** Download phần mềm in mã vạch bartender 7.5: download phần mềm tại đây 
** Cách sử dụng phần mềm để tạo mã vạch & in mã vạch (xem thêm: Hướng dẫn tự in mã vạch từ excel bằng Seagull Bartender
1. Mở phần mềm, hiện giao diện chính
 2. Page setup: cấu hình tem in (trang in)
 2.1 Canh chiều dài và chiều cao tem in
 2.2 Canh lề trái và lề phải khổ giấy tem in
 2.3 Chọn số tem ngang, số tem đứng của khổ giấy
3. Thiết kế tem in: 3.1 Di chuyển mã vạch vào khổ giấy
 3.2 Chọn định dạng mã vạch cần sử dụng
 3.3 Mã vạch cần in (tức ký hiệu của mã hàng)
 3.4 Ghi thêm thông tin về mã vạch
 3.5 Chèn logo vào in ấn mã vạch (nếu cần)
** Download phần mềm in mã vạch Bartender 10.0 bản full: download tại đây.
** Hướng dẫn sử dụng:
Đăng nhận xét