Phân định khách hàng là của ai & cập nhật thông tin khách bản quyền, mua máy móc.


I. PHÂN ĐỊNH KHÁCH HÀNG LÀ CỦA NHÂN SỰ NÀO?

Mục tiêu: ghi nhận chính xác, công bằng theo quy trình ghi nhận chuẩn.

1. Với khách hàng đặt mua trực tiếp (offline) hoặc khách thân thiết thì nhân viên làm việc trực tiếp có thể thu bằng tiền mặt, nếu khách hàng chuyển khoản đến hệ thống tài khoản của Dân Trí Soft thì cần thông báo ngay với mr Hiếu để tránh nhầm lẫn khách hàng giữa nhiều nhân sự. Lưu ý: doanh số ghi nhận theo đúng thực thu gửi về công ty.

2. Với khách hàng đặt mua online: có 2 cách xử lý như sau:

          2.1 Nhân viên Dân Trí Soft sẽ vào link để đặt mua giúp cho khách hàng, ở mục “Người giới thiệu” sẽ ghi rõ họ và tên. 

          2.2 Khách hàng vào link tự đặt mua thì nói khách hàng gõ vào mục “Người giới thiệu” thông tin họ và tên của nhân viên, để hệ thống xác nhận khách hàng là của ai. Các link đặt mua:

Link đặt mua theo gói phần mềm: www.dantrisoft.com/p/dat-mua.html

Link đặt mua theo từng module, hoặc nâng cấp: www.dantrisoft.com/p/dat-mua-theo-tung-module-dantrisoft.html

II. CẬP NHẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG BẢN QUYỀN ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG LÂU DÀI.

Để việc chăm sóc khách hàng tốt hơn, khi nhân sự bán được phần mềm bản quyền (ofline/online) thì sẽ cập nhật thông tin khách hàng vào link này (bắt buộc cập nhật): Link cập nhận thông tin khách hàng bản quyền Dân Trí Soft.

Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ căn cứ vào thông tin này để hỗ trợ khách hàng bản quyền tốt nhất với mục tiêu khách hàng bản quyền được phục vụ đúng chuẩn bản quyền nhé.

Cao Trung Hiếu
Sáng lập & điều hành
Blog www.CaoTrungHieu.com

0 Nhận xét