Mục tiêu của Dân Trí Soft năm 2018

Phát triển con người:
- Số lượng:
- Chất lượng: nâng mức lương bình quân là 2.000 USD/tháng/người

Phát triển hệ thống kinh doanh, CSKH, đào tạo:
- Phòng tư vấn giải pháp kinh doanh: quý hồ tinh bất quý hồ đa (quý sự tinh nhuệ, không quý số đông).
- Phòng chăm sóc khách hàng & đào tạo: dựa trên tình hình thực tế kinh doanh để hình thành phòng này.

Phát triển sản phẩm:
- Hoàn thiện sản phẩm online (web - service).
- Mở rộng thêm các phần mềm mới: sử dụng nguồn nội lực + liên kết đối tác + M&A.

Phát triển hệ thống phân phối:
- Hệ thống phân phối trong nước: mở rộng để phủ khắp 63 tỉnh thành (năm 2017 có 44 tỉnh).
- Đối tác phân phối tại nước ngoài: hướng xuất khẩu phần mềm.

Phát triển nguồn lực tài chính:
Vốn đầu tư tự có: 
Vốn huy động:

Phát triển số lượng người dùng:
- Người dùng miễn phí: tăng thêm từ 50.000 đến 100.000
- Người dùng bản quyền: bằng 2 - 3% người dùng miễn phí.

Non sống Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có thể sánh ngang với cường quốc năm châu?
Đăng nhận xét