Lỗi Nhập Từ File Excel (lỗi Import dữ liệu)

Lỗi Nhập Từ File Excel (lỗi Import dữ liệu)
Nguyên nhân lỗi: Mã hàng bị trùng, nên không cho Import (nhập vào database).

Khắc phục: Kiểm tra và sửa lại Mã hàng trong file excel để mã hàng không được phép trùng. Sau đó cho Import dữ liệu lại.

Lưu ý mã hàng tuyệt đối không được phép đặt theo cấu trúc HH-0000x (vd: HH-00001, HH-00002...), lời khuyên là đặt theo cấu trúc khác như H00001, H00002... hoặc SP00001, SP00002...
0 Nhận xét