Lỗi khi in hóa đơn báo "Unhandled exception has occurred in your application. If you click Continnue, ...."

Hiện tượng: Khi thực hiện lệnh In hóa đơn thì hiện ra thông báo lỗi như hình

Nguyên nhân: Thông thường lỗi này xuất hiện là do chưa thiết lập máy in để phần mềm hiểu được máy in.

Khắc phục: Thiết lập lại máy in để phần mềm hiểu, xem clip hướng dẫn chi tiết: click tại đây


Nếu đã thiết lập máy in đúng như hướng dẫn nhưng vẫn xảy ra thông báo lỗi, thì nguyên nhân có thể là phần mềm excel của bạn có vấn đề, lời khuyên bạn nên cài lại bộ Microsoft office 2010 bản full, khi đó sẽ không còn lỗi nữa.
0 Nhận xét