Lỗi cài đặt SQL server

Nguyên nhân: Hệ điều hành không cho phép cài đặt SQL server, nguyên nhân có thể hệ điều hành bị thiếu file hệ thống hoặc bị lỗi hệ thống sau quá trình sử dụng. Thông thường lỗi này phát sinh khi máy tính đang sử dụng hệ điều hành Windows XP, hiện Microsoft đã không hỗ trợ cập nhật.

Khắc phục: Cài đặt lại hệ điều hành, kiến nghị là Windows 7 (tốt nhất) hoặc Windows 8, Windows 10.

Hoặc đặt mua phần mềm bản quyền để được hỗ trợ: http://www.dantrisoft.com/p/dat-mua.html
0 Nhận xét