Lỗi phát sinh khi vào màn hình bán hàng hay tạo ra các phiếu

Khi vào màn hình bán hàng của module quản lý bán hàng hay vào tạo các phiếu thì hiện ra lỗi như hình.

Nguyên nhân: Phần mềm Dân Trí Soft không nhận được Word và Excel của máy tính.

Khắc phục:
- Kiểm tra xem máy tính đã cài bộ Office của Microsoft (cài Word và Excel), nếu chưa cài, thì hãy cài Office, sau khi cài xong, phần mềm Dân Trí Soft sẽ nhận ra và thao tác được.
- Nếu máy đã có Word và Excel rồi, tiếp tục kiểm tra xem, nếu máy tính chỉ cài bản chạy (bản portable) thì vui lòng cài lại Word, Excel bản chuẩn, vì phần mềm Dân Trí Soft chỉ nhận ra bản cài đặt vào hệ thống.
- Nếu vẫn không được, vui lòng cài lại bản Office (chuẩn nhất là Office 2010).
0 Nhận xét