Khi cài đặt hiện ra thông báo: Error cannot install on a 64-bit operating

Khi cài đặt hiện ra thông báo: Error cannot install on a 64-bit operating

Nguyên nhân: Hệ điều hành (Window) thông báo không hỗ trợ .NET Framework.

Khắc phục: 
Nhấn exit. Và tiếp tục cài đặt các bước tiếp theo, xem thêm video hướng dẫn cài đặt Dân Trí Soft hoặc đọc tài liệu Word hướng dẫn cài đặt của phần mềm.

Sau đó, có 2 trường hợp xảy ra.
- Trường hợp 1: Cài đặt thành công và đăng nhập được vào phần mềm (hệ điều hành vẫn chấp nhận ngôn ngữ lập trình).
- Trường hợp 2: Không cài đặt được, hoặc không đăng nhập được vào phần mềm. Khắc phục như sau:

 Sau khi thực hiện bước trên, thực hiện cài đặt lại phần mềm Dân Trí Soft.