Khắc phục lỗi HRESULT 0xc8000222 khi cài đặt Microsoft .NET Framework

Khi cài đặt phần mềm thì báo lỗi sau, thì thử cài đặt lại Microsoft .NET Framework

Khi cài đặt lại Microsoft.net thì báo lỗi HRESULT 0xc8000222
Nguyên nhân: Lỗi trên xuất hiện khi Window Update của Windows bị lỗi.

Cách khắc phục:

1/ Mở hộp thoại Run gõ lệnh cmd.
2/ Trong hộp thoại cmd gõ:  net stop WuAuServ (mục đích để tắt Windows Update).
3/ Mở hộp thoại Run gõ lệnh: %windir% (để mở thư mục Windows).
4/ Tìm và đổi tên thư mục SoftwareDistribution thành Sdold.
5/ Thực hiện lại bước 1 vào hộp thoại Run gõ lệnh cmd.

6/ Trong hộp thoại cmd gõ: net start WuAuServ (để khởi động lại Windows Update).
7/ Cài đặt lại Microsoft .NET Framwork.

Chúc thành công.
0 Nhận xét