Hệ thống thông tin đến đại lý2. GIỚI THIỆU & HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM DÂN TRÍ SOFT

PHẦN MỀM ON-LINE
>>> Truy cập phần mềm DanTri-Onlinewww.DanTriSoft.vn, xem giới thiệu chi tiết ở link:
     +++ DanTriOnline-Karaoke
PHẦN MỀM OFF-LINE
>>> Link tải source phần mềm DanTri-Offline mới nhất: tải DanTriOff-line
>>> Hướng dẫn sử dụng: www.dantrisoft.com/p/huong-dan-cai-dat-va-su-dung-dantrisoft.html


Thay mặt Dân Trí Soft.
Cao Trung Hiếu - Sáng lập & điều hành.