Fix lỗi định dạng số trong Windows về chuẩn chung.

Hiện tượng: Khi lập hóa đơn tính tiền với phần mềm Dân Trí Soft có giá trị dưới 1 triệu đồng là ok, nhưng khi hóa đơn có giá trị lớn hơn là bị lỗi hàng tổng tiền về số 0, khi bill tính tiền cũng ra bằng 0 (minh họa ở hình).
Hóa đơn tính tiền dưới 1 triệu là đúng.

Hóa đơn trên 1 triệu đồng thì cột Tổng cộng bị sai.
Nguyên nhân và cách khắc phục:

Nguyên nhân: định dạng số của máy tính không theo chuẩn chung nên phần mềm không hiểu.

Khắc phục: định dạng lại số về đúng chuẩn, thực hiện như sau:

Vào Control pannel >> Region and Language >> Additionnal settings >> Tab Number: gõ lại về đúng chuẩn sau:
Decimal symbol: dấu phẩy (,)
Digit grouping symbol: dấu chấm (.)
List separator: dấu phẩy (,)
Định dạng số chuẩn để phần mềm hiểu. (thông thường đây là định dạng mặc định của Windows)
Sau đó nhấn OK để hoàn tất.

Thoát phần mềm Dân Trí Soft, đăng nhập lại để kiểm tra.

Chúc bạn thực hiện thành công.
0 Nhận xét