[Dự án] Ngành hàng điện thoại, quản lý số IMEI

Gửi anh,,

Em là Hiếu bên phần mềm Dân Trí Soft. Sau khi lắng nghe nhu cầu của anh để bổ sung thêm chức năng cho phần mềm quản lý bán hàng theo nhu cầu bên anh gồm:

1. Chức năng quản lý theo số IMEI sản phẩm, có đầy đủ tính năng & báo cáo cho các module.
- Khâu mua hàng.
- Khâu quản lý kho hàng.
- Khâu quản lý bán hàng.

Các báo cáo cụ thể:
- Báo cáo tồn kho theo số IMEI.
- Báo cáo hàng bán theo số IMEI.

Chi phí: 6 triệu.

2. Chức năng báo ngày sinh nhật để chăm sóc khách hàng, tính năng cụ thể:
- Khai báo thông tin khách hàng có ngày sinh nhật (trường ngày sinh nhật).
- Cho phép quyền khai báo số này thông báo ngày sinh nhật (vd: khai báo trước 10 ngày, 7 ngày, 5 ngày sẽ thông báo ngày sinh nhật).
- Hiện lên màn hình nhắc nhỏ ngày sinh nhật khách hàng (tương tự facebook: sắp xếp theo thứ tự ngày tháng).
- Thông báo sẽ hiện lên đến khi nào, nhân viên check chọn Hoàn tất thì thông báo khách hàng mới ẩn khỏi giao diện.
- Khi nhân viên click vào Tên khách hàng, phần mềm sẽ đưa về bảng Lịch sử mua hàng của khách hàng.

Chi phí: 9 triệu.

Tổng chi phí làm theo 2 yêu cầu trên: 15 triệu. Thời gian thực hiện customize: 10 ngày kể từ ngày thanh toán.

- - - -
Về gói phần mềm full của Dân Trí Soft (gói Corp) hiện có giá 14.900.000 (chi tiết: http://www.dantrisoft.com/p/dat-mua.html)

Chính sách giá chung cho cửa hàng thứ 2 trở đi: giảm 50% giá niêm yết tức 50% * 14.900.000 = 7.450.000 vnd.

Lưu ý: phần mềm Dân Trí Soft không giới hạn số lượng máy tính cài đặt (đây là điểm khác biệt với đa số phần mềm khác khi thu phí cài đặt cho máy tính clients).

Về triển khai:

1. Máy tính lưu trữ database (gọi là server): Ram tối thiểu 4Gh, core i2 trở lên.
Máy tính con (gọi là clients): Ram tối thiểu 1Gh, từ Pentium 4 trở lên.

2. Cài đặt hệ thống trong 3 - 4 giờ.

3. Hướng dẫn sử dụng cho toàn hệ thống nhân sự sử dụng từ 3 - 6 giờ (1 ngày).

4. Hỗ trợ sử dụng: qua điện thoại, email, trực tiếp và đặc biệt hệ thống video hướng dẫn đầy đủ trên Youtube.