Lỗi đang dùng bình thường thì đăng nhập báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ"

Bạn đang sử dụng phần mềm Dân Trí Soft bao lâu nay (từ vài tháng đến vài năm) vẫn "ngon lành cành đào", tự dưng hôm nay bật máy tính, đăng nhập vào Dân Trí Soft thì có thông báo lỗi: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ", bạn tìm mọi cách nhưng chẳng thể nào đăng nhập được nữa. 
Xử lý lỗi đang sử dụng bình thường thì hôm nay đăng nhập báo lỗi "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ".
Nguyên nhân và cách khắc phục

Nguyên nhân 1. Vì mật khẩu đã được ai đó thay đổi nhưng bị quên nên gõ không đúng: kiểm tra lại tên user và mật khẩu cho thật chính xác, hãy cố gắng nhớ xem đã thay đổi mật khẩu như thế nào (lưu ý: cần xem thật kỹ video nói về việc tạo user đăng nhập và thay đổi mật khẩu trước khi hành động tại đây)

Nguyên nhân 2. Dữ liệu đang gặp lỗi kết nối dữ liệu:

Cách 1: Bạn vào ổ đĩa C>>DanTriSoft>>POS>>Tìm file có tên là Cấu hình hệ thống; bạn nhấp double vào file Cấu hình hệ thống sẽ hiện lên box; bạn nhấn vào biểu tượng refresh ở phía phải để phần mềm dò tìm database; nếu dò tìm được thì chọn database (nếu báo lỗi thì sử dụng cách 2 bên dưới), tiếp đến nhấn vào Kết nối dữ liệu, khi có thông báo Kết nối thành công thì nhấn Đồng ý; sau đó đăng nhập vào phần mềm là sử dụng bình thường.

Cách 2: Vào lại thư mục source code của phần mềm (thường ở ổ D>>DanTriSoft>>POS), và cho cài đặt lại phần mềm, chỉ cần cho chạy lại file cài đặt SetupProgram (không cần chạy các file khác). Thực hiện cài đặt cho đến khi cài đặt thành công. Sau đó đăng nhập lại phần mềm để sử dụng bình thường.

Cách 3: thực hiện theo hướng dẫn này Hướng dẫn khởi động lại SQL Server để kích hoạt Dân Trí Soft.

Nguyên nhân 3. Bạn hay ai đó vô tình chuyển thư mục DanTriSoft được mặc định đặt tại ổ đĩa D, sang các ổ đĩa khác như ổ E, F, G ..., khi di chuyển thì chắc chắn phần mềm sẽ không đăng nhập được.

Khắc phục: Hãy di chuyển lại thư mục DanTriSoft về lại ổ đĩa D. Sau đó vào ổ đĩa D>>DanTriSoft>>POS>>click double file SetupProgram để phần mềm cài đặt lại. Bạn lưu ý, database sẽ tự động phục hồi lại như ban đầu nên bạn yên tâm không mất dữ liệu nhé.

Theo DanTriSoft
0 Nhận xét