Áp dụng quản lý tinh gọn tại Dân Trí Soft

Ý tưởng cốt lõi của hệ thống quản lý tinh gọn (lean) là tối đa hóa giá trị cho khách hàng, đồng thời giảm thiểu lãng phí. Đơn giản, lean có nghĩa là tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng - với một lượng tài nguyên ít hơn.
Lý thuyết: hwww.quanlytinhgon.com/2018/07/quan-ly-tinh-gon-lean-la-gi.html
CHUỖI GIÁ TRỊ DÂN TRÍ SOFT MẢNG PHẦN MỀM
1. Xác định nhu cầu của thị trường: nhu cầu thật, quy mô thị trường & khả năng chi trả.
2. Nghiên cứu & sản xuất phần mềm: nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường nghiên cứu ở bước 1.
3. Marketing: xây dựng chiến lược marketing để xây dựng hình ảnh thương hiệu & tăng khả năng bán hàng.
4. Bán hàng: xây dựng hệ thống bán hàng, kênh đại lý, kênh nội bộ, xây dựng phương pháp bán hàng hiệu quả. 
5. Chuyển giao, đào tạo: chuyển giao phần mềm & đào tạo sử dụng. 
6. Customer server: đảm bảo hệ thống phần mềm hoạt động ổn định & luôn luôn hỗ trợ người sử dụng trong suốt quá trình dùng dịch vụ.

Link tài liệu làm việc chung: DanTriSoft-Quản lý tinh gọn

Hướng dẫn cách nhân sự Dân Trí Soft đóng góp ý kiến để áp dụng quản lý tinh gọn:

- Về mặt nguyên tắc: không ai hiểu rõ công việc chi tiết của bạn/bộ phận của bạn hơn chính bạn, bạn mới là người thấu hiểu nhất, do đó chính bạn là người sẽ nhận ra những bất cập, bất hợp lý ở công việc của bạn, bạn hãy ghi ra ý kiến đóng góp để cải tiến hoặc thay đổi cách thức làm việc để tăng hiệu quả.

- Cách ghi ý kiến: click vào link DanTriSoft-Quản lý tinh gọn và ghi rõ ý kiến của bạn, lưu ý các ý kiến này sẽ không có đúng có sai, mà chỉ là có áp dụng hay không áp dụng & thời gian áp dụng.

- Phần thưởng: ý kiến của bạn sẽ được cấp quản lý/CEO phản hồi. Cải tiến nào được áp dụng và mang lại hiệu quả, nhân sự đó sẽ nhận được giấy khen & thưởng sáng kiến (ví dụ sáng kiến của bạn giúp tiết kiệm được 100 triệu đồng, bạn sẽ nhận được phần thưởng lên đến tối đa là 100% sáng kiến đó, tức là 100 triệu đồng).

- Khiển trách: trong một năm làm việc, nhân sự nào không có một ý kiến/sáng kiến nào, cần xem xét lại năng lực.

TP HCM ngày 23/07/2018
Cao Trung Hiếu - Sáng lập & điều hành Dân Trí Soft
0 Nhận xét